Quality scan logistics

Als Ondernemer/Manager heb je soms het gevoel dat je logistieke processen niet functioneren, doelstellingen niet worden gehaald en dat de manier van werken niet (optimaal) aansluit bij de verwachtingen, met als gevolg dat:

  • Kosten voor ‘Logistiek’ niet in verhouding staan tot de geleverde operationele performance.
  • Vervoerscondities en Leveringsvoorwaarden onjuist worden geïnterpreteerd / toegepast.
  • Klanten zijn ontevreden over de kwaliteit van de dienstverlening (te veel fouten op verschillende aspecten).
  • Communicatie met klanten onvoldoende is door ruis tussen afdelingen en derden (3PL’s).
  • Fouten in (douane) formaliteiten en documentatie vertragingen / claims veroorzaken.
  • Het warehouse niet efficiënt functioneert (Budget/KPI’s wijken af, weinig meetinstrumenten)
  • Het warehouse niet effectief benut wordt (hoge/lage bezettingsgraad, lange doorlooptijden)
  • Naast ERP/WMS systemen gebruiken medewerkers ‘eigen lijstjes’ wat leidt tot dubbelwerk.
  • Logistieke dienstverleners / leveranciers komen de gemaakte afspraken (SLA’s) niet na.
  • Medewerkers raken gedemotiveerd en haken af omdat ‘het allemaal niet meer werkt’.

Of te wel, het besef dringt door dat jouw logistiek een “boost” nodig heeft om het beter te doen op langere termijn om te kunnen blijven concurreren. Maar hoe dan? De organisatie staat onderdruk, de dagelijkse operatie moet door en je mist intern de kennis en tijd om problemen gestructureerd aan te pakken.

Quickscan

In dat geval kan de kwaliteitsscan logistiek uitkomst bieden om op korte termijn uw logistieke processen te optimaliseren en de kosten te verlagen. Onze ervaren experts evalueren en analyseren de huidige gang van zaken. Wat is er nodig om te verbeteren? Onze experts helpen u vervolgens om de juiste prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen. Daarbij is ons uitgangspunt: logistieke kosten direct te verlagen; de operationele performance stap-voor-stap te verbeteren; Klanttevredenheid verhogen en daarmee ook de motivatie van betrokken medewerkers te verbeteren.